VOSA CORPORATION | Joint Venture | Công Ty TNHH China Shipping Việt Nam**China Shipping (VN) Co.,Ltd
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    VOSA LAND CORPORATION
    YUSEN LOGISTICS AND TRÁNPORTATION (VIETNAM) CO.,LTD
    NYK Line (VN) Co.,Ltd
    Yusen Logistics Solutions (VN) Co.,Ltd
    China Shipping (VN) Co.,Ltd
   Branches
 
Investor Relation
» Announcements
» 
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Joint Venture »China Shipping (VN) Co.,Ltd
5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN